AP EXAMS 2018

AP EXAM SCHEDULE

  • May 7: AP Chemistry, 8 a.m.-noon
  • May 8: AP Physics I, noon-4 p.m.
  • May 9: AP Eng Literature, 8 a.m.-noon
  • May 9: AP Physics II, 12:30-4:30 p.m.
  • May 11: AP U.S. History: 8 a.m.-noon
  • May 14: AP Biology, 8 a.m.-noon
  • May 14: AP Physics (M), noon-4 p.m.
  • May 15: AP Calculus, 8 a.m.-noon
  • May 16: AP English Language, 8 a.m.-noon